Utrecht

Over het Samenwerkingsverband Moderne Talen

Sinds het collegejaar 2009/ 2010 hebben verschillende studieverenigingen van de school Moderne Talen hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Moderne Talen, ofwel svMT.

Het doel van het svMT is onder andere het met elkaar in contact brengen van de verschillende talenstudenten. Door diverse studiegerelateerde en leuke activiteiten te organiseren hoopt het samenwerkingsverband dit te bereiken. Denk hierbij aan voorlichtingen en symposia, maar ook borrels en feesten. Daarnaast zal het svMT, net als de studieverenigingen, zich intensief bezighouden met de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.

Een groot voordeel van het svMT is dat het continuïteit garandeert; de bovengenoemde studieverenigingen zijn namelijk vrij klein waardoor er niet altijd een capabel bestuur aanwezig is. Dankzij het svMT is er toch een belangenbehartiger voor de talenstudenten en is het makkelijker om een vereniging weer op gang te krijgen.